Custom Search

2008年6月10日星期二

槟城华人市议员手机号码 Penang's Councillors Handset Numbers


马来西亚槟城新届州政府成立后,委任了21名华人出任两个“Municipal”级的地方政府市议员,任期一年。以下是不老槟榔收集及整理的槟城两个地方政府华人市议员的手机号码,市民如果需要他们的协助,就直接拨打他们的手机吧!

槟岛市政局(Penang Island Municipal Council, MPPP)
01. 庄阙成 Choong Khuat Seng - +60124003366
02. 蔡庆亦 Chua Kheng Ee - +60124877928
03. 黄吉兴 Felix Ooi Keat Hin - +60164171331
04. 林清和 Lim Cheng Hoe - +60164384809
05. 林巧清 Lim Kah Cheng - +60124732515
06. 林秀琴 Lim Siew Khim - +60165316026
07. 罗国华 Francis Loh Kok Wah - +60124524885
08. 黄初福 Ng Chor Huat - +60124338066
09. 陈翰威 Tan Hun Wooi - +60124880409
10. 戴良成 Tay Leong Seng - +60193219392
11. 谭咏发 Tham Weng Fatt - +60124289937
12. 杨顺兴 Yeoh Soon Hin - +60124239550

过港市政局(Seberang Prai Municipal Council, MPSP)
01. 吴俊益 Goh Choon Aik - +60194573222
02. 刘婷玲 Liu Ting Ling - +60124387875
03. 黄俊福 Ng Choong Hock - +60194496008
04. 吴羿桦 Ngu Lek Wah - +60124079912 / +60124707672
05. 温维安 Oon Neow Aun - +60164657498
06. 孙意志 Soon Lip Chee - +60124290163
07. 陈嘉萍 Tan Cheai Peng - +60124868092
08. 赵善辉 Teoh Seang Hooi - +60194129996
09. 张艾玲 Teong Ai Ling - +60174161080

没有评论: